Søndagsteksten

ved prost Geir Sørebø


Ditt ord er ei lykt for min fot og eit ljos på min veg (Salme 119,105)

Under denne sida vil ein finne meditasjonar over bibeltekstar som er avgrensa i samsvar med tekstrekkjene for Den norske kyrkja. Meditasjonane er presenterte slik at dei vonleg kan gje idear til andre som skal forkynne over dei same tekstane. Meditasjonane kan også brukast til andaktar i kyrkjelydsblad og liknande. Meditasjonane er alle skrivne over den same malen og har sin eigen metodikk. Alt materialet som ein finn på desse sidene, og som er skrive av Geir Sørebø, kan fritt nyttast av alle. Men dersom teksten vert kopiert fullt ut, bør ein oppgje kven som er forfattaren. Gje meg gjerne tilbakemelding. Det kan gjerast ved å klikke på namnet mitt nedst på denne sida. Til einskilde tekstar vil ein også finne tankar for born utarbeidd av sokneprest i Lavik, Anne Berit Sunde. Ein kan gje henne attendemelding ved å klikke på namnet hennar nedafor.

Tekstmeditasjonar av Geir Sørebø. Sjå høgre kolonne for materiale til aktuell dato

Tankar over teksten for born utarbeidd av Anne Berit Sunde finn ein i høgre kolonne

Ordna etter bibeltekst

1 Mos 1,1-18

1 Mos 2,1-4

1 Mos 4,8-15

1 Mos 22,1-13

1 Mos 28,10-19a

5 Mos 8,1-3

Josva 24,19-24

1 Sam 2,1-6

1 Sam 16,1.4-13

2 Sam 12,1-9.13

1 Kong 19,1-9

Salme 33,1-9

Salme 116,12-16

Salme 119,9-12

Salme 121

Salme 126,1-6

Salme 127,1-2

Jes 6,1-8

Jes 7,10-14

Jes 29,17-19

Jes 53,1-5

Jes 55,1-3

Jes 57,15-21

Jes 59,1-4.8-9

Jes 60,1-6

Jes 65,17-19

Jer 6,16-20

Jer 18,1-10

Jer 29,11

Jer 29,11-14

Esek 37,1-5.10-14

Sef 3,14-18

Matt 1,20-21

Matt 2,1-12

Matt 3,13-17

Matt 4,1-11

Matt 5,1-12

Matt 5,13-16

Matt 5,20-26

Matt 5,43-48

Matt 6,6-13

Matt 6,24-34

Matt 7,7-14

Matt 7,21-29

Matt 8,23-27

Matt 10,17-22

Matt 10,28-31

Matt 10,32-39

Matt 11,2-10

Matt 11,11-19

Matt 12,33-37

Matt 13,24-30

Matt 13,44-46

Matt 14,22-33

Matt 15,21-28

Matt 16,13-20

Matt 16,21-23

Matt 17,1-9

Matt 18,15-20

Matt 18,21-35

Matt 20,1-16

Matt 21,1-9

Matt 21,28-31

Matt 25,1-13

Matt 25,14-30

Matt 25,31-46

Matt 26,17-29

Matt 26,30-27,50

Matt 28,1-8

Matt 28,16-20

Mark 1,14-15

Mark 2,1-12

Mark 2,18-28

Mark 4,26-32

Mark 7,31-37

Mark 8,1-10

Mark 10,2-9

Mark 10,13-16

Mark 10,17-27

Mark 12,28-34

Mark 12,41-44

Mark 14,26-15,37

Luk 1,26-38

Luk 1,46-55

Luk 1,50-53

Luk 2,1-14

Luk 2,21

Luk 2,25-38

Luk 3,1-6

Luk 4,16-22a

Luk 4,31-37

Luk 5,1-11

Luk 6,36-39

Luk 7,11-17

Luk 7,36-50

Luk 8,4-15

Luk 10,25-37

Luk 10,38-42

Luk 11,14-28

Luk 12,13-21

Luk 12,35-40

Luk 12,42-48

Luk 13,6-9

Luk 13,23-30

Luk 14,16-24

Luk 15,1-10

Luk 15,11-32

Luk 16,19-31

Luk 17,7-10

Luk 17,11-19 (2001)

Luk 17,11-19 (2003)

Luk 17,20-30

Luk 18,9-14

Luk 18,31-43

Luk 18,31-43

Luk 19,1-10

Luk 19,41-48

Luk 22,24-27

Luk 22,39-23,46

Luk 24,13-35

Luk 24,46-53

Joh 1,1-14

Joh 1,16-18

Joh 1,19-27

Joh 1,29-34

Joh 2,1-11

Joh 3,1-15

Joh 3,16-21

Joh 3,26-30

Joh 4,5-26

Joh 4,27-42

Joh 4,46-54

Joh 5,1-15

Joh 6,1-15

Joh 6,1-15

Joh 6,24-36

Joh 6,44-47

Joh 6,52-65

Joh 6,66-69

Joh 8,2-11

Joh 8,12

Joh 8,31-36

Joh 9,1-7.35b-38

Joh 10,1-10

Joh 10,11-16

Joh 10,40-42

Joh 11,17-27.37-44

Joh 11,45-53

Joh 12,1-13

Joh 12,12-24

Joh 12,24-33

Joh 12,35-36

Joh 12,44-50

Joh 13,1-15

Joh 14,1-11

Joh 14,15-21

Joh 14,23-29

Joh 15,10-17

Joh 15,26-16,4

Joh 16,5-15

Joh 16,16-22

Joh 16,23-28

Joh 17,1-8

Joh 17,9-17

Joh 18,1-19,30

Joh 20,1-10

Joh 20,11-18

Joh 20,19-31

Joh 21,1-14

Joh 21,15-19

Apg 1,1-11

Apg 2,1-11

Apg 2,42-47

Apg 4,8-12

Apg 20,24-32

Rom 1,16-17

Rom 8,31-39

Rom 10,13-17

Rom 14,7-13

Rom 15,4-7

1 Kor 15,53-57

2 Kor 5,14-21

Gal 1,6-10

Ef 4,22-28

Fil 4,10-13

1 Tim 6,6-12

Hebr 2,14-18

Hebr 12,1-3

Hebr 13,5-8

Jak 5,13-20

2 Pet1,19-21

1 Joh 4,10-16

Op 1,4-8

Op 7,9-17

Ordna etter kyrkjeåret

1.s. i advent(I)

1.s. i advent(II)

1.s. i advent(T,GT)

2.s. i advent(T)

2.s. i advent(I,br)

2.s i advent (T,br)

2.s. i advent(II)

3.s. i advent(I)

3.s. i advent(II)

3.s. i advent(II,br)

3.s. i advent(T)

4.s. i advent(I)

4.s. i advent(II)

Julaftan

Juledag

2. Juledag (I)

2. Juledag (II)

Søndag etter jul (I)

Søndag etter jul (II)

Nyårsaftan (I)

Nyårsaftan (T,GT)

Nyårsdag I

Nyårsdag (I,br)

Nyårsdag (II)

Nyårsdag (II,br)

Kristi openberringsdag(I)

Kristi openberringsdag(I, GT)

Kristi openberringsdag(II)

1.s.e.Kr.op.dag (I)

1.s.e.Kr.op.dag (II)

1.s.e.Kr.op.dag (T1)

2.s.e.Kr.op.dag (I)

2.s.e.Kr.op.dag (II)

2.s.e.Kr.op.dag (T,GT)

3.s.e.Kr.op.dag (I)

3.s.e.Kr.op.dag (I,br)

3.s.e.Kr.op.dag (II)

4.s.e.Kr.op.dag (I)

4.s.e.Kr.op.dag (II)

5.s.e.Kr.op.dag

Vingardssundag (I)

Vingardssundag (T,GT1)

Vingardssundag (II)

Såmannssundag (I)

Såmannssundag (II)

Såmannssundag (T, GT)

Såmannssundag (T)

Kristi forklåringsdag (I)

Kristi forklåringsdag (II)

S.før faste (I)

S.før faste (I)

S.før faste (II)

1.s.i faste (I)

1.s.i faste (II)

2.s.i faste (I)

2.s.i faste (II)

2.s.i faste (II,br)

3.s.i faste (I)

3.s.i faste (II)

3.s.i faste (T,br)

4.s.i faste (I,GT)

4.s.i faste (I)

4.s.i faste (I)

4.s.i faste (II)

5.s.i faste (I,T,GT)

5.s.i faste (I)

Maria bodskap (I, GT)

Maria bodskap (I)

Maria bodskap (II)

Palmesøndag (I)

Palmesøndag (II)

Palmesøndag (II,br)

Skjærtorsdag (I)

Skjærtorsdag (I,T)

Skjærtorsdag (II)

Skjærtorsdag (II,GT)

Langfredag (I,1)

Langfredag (I,2)

Langfredag (II,1)

Langfredag (II,2)

Påskedag (I)

Påskedag (II)

2.påskedag (I)

2.påskedag (II)

2.påskedag (II,br)

1.s.e.påske (I)

1.s.e.påske (I,br)

1.s.e.påske (II)

2.s.e.påske (I)

2.s.e.påske (I,T)

2.s.e.påske (II)

3.s.e.påske (I)

3.s.e.påske (II)

3.s.e.påske (II, GT)

4.s.e.påske (I)

4.s.e.påske (II)

4.s.e.påske (II,br)

5.s.e.påske (I)

5.s.e.påske (I, GT)

5.s.e.påske (II)

Helgetorsdag (I)

Helgetorsdag (II)

6.s.e.påske (I)

6.s.e.påske (II)

Pinsedag (I,br)

Pinsedag (I)

Pinsedag (II)

2.Pinsedag (I)

2.Pinsedag (II)

2.Pinsedag (II,br)

Treeiningssundag (I)

Treeiningssundag (II)

Treeingssundag (II, GT)

2. s.e. pinse (I)

2. s.e. pinse (II)

2. s.e. pinse (II,br)

3. s.e. pinse (I)

3. s.e. pinse (II)

4. s.e. pinse (I)

4. s.e. pinse (II)

5. s.e. pinse (I,GT)

5. s.e. pinse (I,br)

5. s.e. pinse (II)

6. s.e. pinse - Aposteldagen (I)

6. s.e. pinse - Aposteldagen (II)

6. s.e. pinse - Aposteldagen (T,GT)

7. s.e. pinse (I)

7. s.e. pinse (II,GT)

7. s.e. pinse (T,GT)

8. s.e. pinse (I)

8. s.e. pinse (II)

8. s.e. pinse (T,GT)

9. s.e. pinse (I,br)

9. s.e. pinse (II)

9. s.e. pinse (T)

10. s.e. pinse (I)

10. s.e. pinse (II)

11. s.e. pinse (I)

11. s.e. pinse (I,GT)

11. s.e. pinse (II)

12. s.e. pinse (I)

12. s.e. pinse (II)

12. s.e. pinse (T, GT)

12. s.e. pinse (T2, GT)

13. s.e. pinse (I)

13. s.e. pinse (II)

13. s.e. pinse (T,GT)

14. s.e. pinse (I)

14. s.e. pinse (II)

15. s.e. pinse (I, 2001)

15. s.e. pinse (I, 2003)

15. s.e. pinse (I,T,GT)

15. s.e. pinse (II)

16. s.e. pinse (I)

16. s.e. pinse (II)

16. s.e. pinse (II,br)

17. s.e. pinse (I)

17. s.e. pinse (II)

17. s.e. pinse (T, GT)

18. s.e. pinse (I)

18. s.e. pinse (II)

18. s.e. pinse (II,GT)

18. s.e. pinse (T,GT)

19. s.e. pinse (I)

19. s.e. pinse (II)

19. s.e. pinse (II, T)

20. s.e. pinse (I)

20. s.e. pinse (T,br)

20. s.e. pinse (II)

21. s.e. pinse (I)

21. s.e. pinse (II)

22. s.e. pinse (I)

22. s.e. pinse (II,br)

Bots- og bededag (I,GT)

Bots- og bededag (II)

Bots- og bededag (T)

Helgemessesundag (I)

Helgemessesundag (I,br)

Helgemessesundag (II)

23. s.e. pinse (I)

23. s.e. pinse (II)

24. s.e. pinse (II)

25. s.e. pinse (I,GT)

26.s.e.pinse (I)

siste søndag i kyrkjeåret(I)

siste søndag i kyrkjeåret(I,GT)

siste søndag i kyrkjeåret(II)

1.mai (I,)

17.mai (I,GT)

17.mai (I)

17.mai (II)

17.mai (T,GT)

Jonsok (I)

Olsok (I)

26. februar 2006

Joh 12,24-33

Joh 12,24-33 ved Even Fanebust

Meditasjonar for born ved Anne Berit Sunde

1 Mos 1,1-18

1 Mos 2,1-4

5 Mos 8,1-3

Salme 33,1-9

Jes 6,1-8

Jes 29,17-19

Jes 53,1-5

Jes 59,1-4.8-9

Jer 29,11-14

Matt 3,13-17

Matt 5,13-16

Matt 6,6-13

Matt 16,21-23

Matt 7,21-29

Matt 12,33-37

Matt 13,44-46

Matt 16,13-20

Matt 6,24-34

Matt 18,21-35

Matt 10,28-31

Matt 21,28-31

Matt 25,14-30

Matt 25,1-13

Matt 25,31-46

Mark 2,18-28

Mark 8,1-9

Mark 10,13-16

Mark 12,28-34

Mark 12,41-44

Luk 1,46-55

Luk 1,50-53

Luk 2,1-14

Luk 4,16-22a

Luk 5,1-11

Luk 7,36-50

Luk 10,25-37

Luk 10,38-42

Luk 11,14-28

Luk 12,13-21

Luk 12,35-40

Luk 13,23-30

Luk 14,16-24

Luk 15,1-10

Luk16,19-31

Luk 17,7-10

Luk 17,11-19

Luk 19,1-10

Luk 19,41-48

Joh 1,1-14

Joh 1,29-34

Joh 3,1-15

Joh 3,16-21

Joh 3,26-30

Joh 4,5-26

Joh 4,27-42

Joh 5,1-15

Joh 6,24-36

Joh 6,66-69

Joh 8,2-11

Joh 9,1-7.35-38

Joh 6,44-47

Joh 10,1-10

Joh 10,11-16

Joh 11,17-27.37-44

Joh 12,12-24

Joh 12,24-33

Joh 12,44-50

Joh 14,1-11

Joh 14,15-21

Joh 14,23-29

Joh 15,26-16,4a

Joh 16,5-15

Joh 16,16-22

Joh 17,1-8

Joh 17,9-17

Joh 18,1-19,30

Joh 20,1-10

Joh 20,19-31

Joh 21,1-14

Joh 21,15-19

Apg 12,5-11

Apg 20-17

Apg 20,24-32

Rom 12,9-15

Hebr12,1-3

2 Pet 1,19-21

1 Joh 4,10-16

Op 1,4-8

Op 1,9-18

Op 7,9-17

Barneåret i Bjørgvin. Idebank

Arkivmateriale

Tilbakelagde søndagar og helgedagar i 2003

Nordiske preikesider

Tore Skjæveland: Preike-tips

Bjørn Egeland si preikeside. Mange bra linkar

Mogens Agerbo Baungård: Idesamling for prester

Andre preikesider

Sermons&Sermon - Lectionary resources. Stor database. Mange linkar

Sermon Central. Over 50000 preiker- truleg den største i verda (amerikansk)

Göttinger Predigten im Internet. Linkar til tyske preikesider.

År 2000

Kirken i år 2000. Den katolske kirke sin 2000års side.

Sist oppdatert 23.februar 2006 av Geir Sørebø