IDEAR FOR BORN I GUDSTENESTA

1. søndag i faste

Matt 16:21-23

I PREIKA

Samtale om kva faste er og om kvifor Jesus svara Peter slik han gjorde. Forslag til spørsmål:

EI SALME

Norsk salmebok nr. 128: Se vi går opp til Jerusalem

LITURGI

Fastebøsse: Kirkens Nødhjelp har sendt store fastebøsser til kyrkjelydane, kva med å ta dei i bruk nå ved inngangen til fastetida? Bøssa kan stå på eit bord bak i kyrkja heile fastetida. Bøssa kan bærast inn i inngangsprosesjon. Eller ein kan legge markeringa til kunngjeringane. På denne måten kan heile kyrkjelyden engasjerast i fasteaksjonen. (Sjå materiell sendt ut av Kirkens Nødhjelp).

Guds signing!

Anne Berit Sunde J